Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Webinar

Participatiehubs

‘De nieuwe infrastructuur voor regionale cliënten- en burgerparticipatie bij zorg, welzijn en inclusie’

Enige tijd geleden is het rapport 'Van knelpunt naar knooppunt' verschenen. In dit rapport staat de vraag centraal hoe inwoners en zorggebruikers voldoende betrokken kunnen worden bij vraagstukken over zorg, welzijn en inclusie in de regio. Dit rapport heeft geleid tot het besluit van het Ministerie van VWS om vanaf 2024 jaarlijks 8 miljoen euro te besteden aan (de ontwikkeling van) regionale participatiehubs. Ter voorbereiding op die participatiehubs doen kwartiermakers in de zorgkantoorregio’s momenteel onderzoek om een beeld te krijgen van de indeling van de regio’s, wat er speelt in een regio en waaraan gewerkt moet worden.

Als gemeentelijke advies- en cliëntenraad heeft u mogelijk al van dit proces gehoord, bent u reeds betrokken of zult u nog betrokken worden. Ook als u (nu nog) niet betrokken bent, is de ontwikkeling van de participatiehubs interessant voor uw advieswerk in het sociaal domein. De participatiehubs kunnen bijvoorbeeld gaan ondersteunen in de samenwerking met (gehandicapten-)platforms, regionale cliëntenorganisaties of bij het vormen van betekenisvolle participatie bij – bijvoorbeeld IZA regioplannen, ROAZ-plannen of regionale inkoop van jeugdzorg. Dit is de reden dat we op 4 maart een webinar organiseren.

Hanneke Marcelis is adviseur Regionale Participatie bij PGOsupport. Na de advisering in het rapport ‘van knelpunt naar knooppunt’ organiseert PGOsupport vanaf 2024 de landelijke ondersteuning van (de opbouw van) de regionale participatiehubs. Tijdens het webinar legt Hanneke uit hoe de participatiehubs tot stand gaan komen en welke doelen, middelen en functies zo’n participatiehub straks heeft. Ook bespreekt zij graag met u de kansen voor het verstevigen van ‘de stem om wie het gaat’ en de verbindingen met de adviesraden sociaal domein.

Waar en wanneer?

Deze webinar vindt plaats op maandag 4 maart van 19.15 tot 20.30 uur, via de videotool Zoom. Enkele dagen voorafgaand aan de webinar ontvangt u een link en handleiding voor deelname. 

Voor wie?

Deze sessie is exclusief bedoeld voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. We willen zoveel mogelijk leden de kans geven deze sessie bij te wonen, daarom kan per adviesraad in principe 1 persoon deelnemen. We laten tijdig weten wanneer er nog plaatsen beschikbaar zijn. Het maximumaantal deelnemers is 60. Heeft u de sessie gemist? Leden van de Koepel kunnen deze sessie altijd later terugkijken. De opname vindt u achter het kopje ‘webinar gemist’ op het afgeschermde deel van de website. 

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via onderstaande button. Op dit formulier kunt u tevens aangeven of u vragen heeft aan Hanneke Marcelis die u graag behandeld wilt zien tijdens deze training. Tijdens de sessie zelf is maar beperkt gelegenheid voor het stellen van vragen. Deelname aan dit webinar is gratis. Op onze trainingen en bijeenkomsten zijn deze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact met ons op via secretariaat@koepelasd.nl

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt