Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Training

Doeltreffend signaleren, duiden en agenderen

Als Koepel merken we dat steeds meer gemeentelijke advies-en cliëntenraden naast hun adviesfunctie ook een rol vervullen in het ophalen van signalen onder inwoners. De ene raad vervult deze rol op grond van de gemeentelijke verordening, weer andere vervullen deze rol op eigen initiatief. We zien echter dat veel adviesraden worstelen om deze signaalfunctie op een goede manier vorm en inhoud te geven. Gemeentes hebben soms ook twijfels bij de omvang en representativiteit van de signalen die gedeeld worden. In onze nieuwe training verkennen we daarom met elkaar hoe u voor de gemeente een geloofwaardige signaleerder wordt.

 

We staan stil bij de volgende punten:  

  • Met behulp van welke vragen haalt u signalen bij inwoners op?
  • Bij wie haalt u signalen op? 
  • Om wat voor typen signalen gaat het?
  • Welke manieren zijn er om met mensen in contact te komen die ondersteuning krijgen via de Participatiewet, de Wmo, de Jeugdwet of de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening?
  • Hoe geeft u duiding aan de signalen die u krijgt?
  • Op welke wijze brengt u de signalen onder de aandacht?
  • Bij wie brengt u de signalen onder de aandacht?
  • Hoe gaat u om met de reactie op uw signaleringen?

Voor wie?

De training is bedoeld voor leden van advies- en cliëntenraden die zich willen bezinnen op hun signaleerfunctie en meer kennis en inspiratie willen opdoen rondom dit thema. De training is toegankelijk voor leden en niet-leden van de Koepel. Leden hebben echter voorrang bij het aanmelden en betalen een gereduceerd tarief. 

Data en Kosten 

De training vindt plaats op zaterdag 23 september van 10.00 – 14.00 uur in Utrecht, inclusief een lunch met broodjes. Leden van de Koepel betalen € 150,00 p.p. (netto). Niet-leden betalen € 190,00 p.p. (netto). Deze training gaat door bij minimaal 10 deelnemers, het maximaal aantal deelnemers is 15. Nodig gerust collega adviesraadsleden uit om ook aan te sluiten! 

Training op maat 

Het is ook mogelijk om deze training op maat in te kopen, dus speciaal voor uw eigen adviesraad. Heeft u interesse, neem dan contact met ons op via secretariaat@koepelasd.nl. We nemen dan uw specifieke wensen door en maken op basis daarvan een offerte op maat. 

Trainer

Deze training wordt gegeven door Petra van der Horst. Zij heeft ruime ervaring in het sociale domein, het werkveld van adviesraden en het geven van trainingen in het bijzonder.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaande button. Uiterlijk 1 week van tevoren hoort u van ons of de training doorgaat en ontvangt u de laatste informatie. Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op via secretariaat@koepelasd.nl.

 

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt