Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Training

Adviseren met Impact (Utrecht)

Het opstellen van een goed advies dat bruikbaar is en van toegevoegde waarde voor de gemeente, kan een uitdaging zijn. In deze training kijken we hoe je tot een advies komt dat impact heeft en voor de gemeente waardevol is. Welke onderdelen en bouwstenen bevat zo’n advies? Met elkaar bekijken we welke stappen belangrijk zijn om te komen toe een goed advies. 

Daarnaast gaan we in op de volgende onderwerpen:

  • Bedoeling, intentie en toegevoegde waarde van de adviesraad;
  • Op welke terreinen kan je als adviesraad adviseren?
  • Hoe zorg je ervoor dat het inwonersperspectief centraal staat in het advies?
  • Welke stappen worden daarbij doorlopen en waar kan informatie worden opgehaald om te komen tot een goed advies?
  • Welke soorten beleidsdocumenten zijn er en wat is noodzakelijke voorinformatie vanuit gemeentelijke zijde?
  • Wat is de waarde van het werken met themagerichte werkgroepen?
  • Wat is de rol van de voorzitter en van leden (in werkgroepen) bij het geven van advies?

Over de training

De training is praktisch en inhoudelijk van aard en bevat vooral concrete tips over het invullen van de adviesrol. Vragen van leden proberen we zo veel mogelijk te behandelen gedurende de training. 

Voor wie?

De training is geschikt voor zowel beginnende als meer ervaren adviesraadsleden die zich bezinnen op hun rol en/of meer kennis en inspiratie op willen doen. De training is toegankelijk voor leden en niet-leden van de Koepel. Leden hebben echter voorrang bij het aanmelden en betalen een gereduceerd tarief. 

Data en Kosten 

Zaterdag 12 oktober van 10.00 - 15.30 uur in Utrecht (Domstad)

Het ochtenddeel is van 10.00 – 12.15 uur. Daarna is er een lunch (inbegrepen bij de training) en gaan we om 13.00 uur weer verder met het middagdeel. Om 15.30 uur is de training afgelopen. Leden van de Koepel betalen €150,00 p.p. (netto). Niet-leden betalen €190,00 p.p. (netto). Let op: deze training gaat door bij minimaal 10 deelnemers, het maximaal aantal deelnemers is 16. Nodig gerust collega adviesraadsleden uit om ook aan te sluiten!

Trainer

Deze training wordt gegeven door Petra van der Horst, senior trainer bij de Koepel. Zij heeft ruime ervaring in het sociale domein, het werkveld van adviesraden en het geven van trainingen in het bijzonder.

Aanmelden

U kunt zich het aanmeldformulier achter onderstaande button. De training gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Uiterlijk 1 week van tevoren hoort u van ons of de training doorgaat en ontvangt u de laatste informatie. Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

Reacties van eerdere deelnemers:

"Uitstekende training gegeven door een enthousiaste trainster. Zou eigenlijk door alle leden van een adviesraad gevolgd moeten worden. Kortom een prima investering in jezelf."

"Ik kan deze training van harte aanbevelen. Zeker voor leden die nog niet zo lang in de adviesraad zitten, maar wel al enige - bijvoorbeeld een half jaar - ervaring hebben."

 

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt