Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Koepel Adviesraden Sociaal Domein (hierna Koepel) verwerkt van haar leden, deelnemers aan activiteiten of andere geïnteresseerden.

Indien uw adviesraad lid wordt van de Koepel, lid wordt van onze nieuwsbrief, deelneemt aan één van onze trainingen of bijeenkomsten of op een andere manier persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. De Koepel verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (‘Avg’).

Wij adviseren u deze privacyverklaring goed door te lezen.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Koepel Adviesraden Sociaal Domein
Secretariaat

Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam
secratariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is via bovenstaande gegevens bereikbaar.

2. WELKE GEGEVENS VERWERKT DE KOEPEL EN VOOR WELK DOEL

2.1

Lidmaatschap

In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) naam adviesraad

b) gemeente

c) aantal leden

d) contactpersoon

e) functie

f) adres / postcode / plaats

g) emailadres

h) mailadressen raadsleden t.b.v. het forum en de nieuwsbrief

Activiteiten

In het kader van deelname aan trainingen en bijeenkomsten van de Koepel worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam

b) e-mailadres

c) lid van de Koepel ja/nee

d) optioneel: factuuradres (postadres en e-mailadres)

e) of we rekening kunne houden met een eventuele beperking

Gegevens voor de e-mail nieuwsbrief

Indien u zich aanmeldt voor onze e-mail nieuwsbrief verwerken we uw naam, e-mailadres en van welke adviesraad u lid bent.

Gegevens voor gebruik van ons online forum

Indien u zich aanmeldt voor ons online forum verwerken we uw naam, e-mailadres en van welke adviesraad u lid bent.

Rechtsgrond: Uitvoering van de overeenkomst

a)   uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en gegevens van de adviesraad worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie, voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de Koepel georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes of om u te vragen naar uw ervaringen met de Koepel;

Rechtsgrond: toestemming

a)       Uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de Koepel uw e-mailadres om informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de Koepel toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Rechtsgrond: behartiging van ons gerechtvaardigd belang.

a)       Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website verbeteren, houdt de Koepel algemene bezoekersgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, meten we met behulp van de software van een derde partij (Google analytics). Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt.

3 BEWAARTERMIJNEN

3.1  

Lidmaatschap

De Koepel bewaart de persoonsgegevens die voor het lidmaatschap worden verwerkt tot uiterlijk een half jaar na afloop van het lidmaatschap.

Activiteiten

De Koepel bewaart de persoonsgegevens die voor de activiteiten worden verwerkt tot uiterlijk een half jaar na afloop van de betreffende activiteit.

4. BEVEILIGINGSMAATREGELEN EN VERWERKERS

4.1   Wij verstrekken de persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe op grond van een wettelijke verplichting zijn gehouden, tenzij u ons daar toestemming voor geeft.

Utrecht, juli 2021