Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Opzeggingen en mutaties

Natuurlijk hopen we dat leden lid blijven, vanwege onze dienstverlening. Wilt u als adviesraad toch uw lidmaatschap opzeggen, stuurt u dan een email met opgaaf van reden naar secretariaat@koepelasd.nl. Het lidmaatschap kan alleen worden opgezegd tegen het einde van een kalenderjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Lidmaatschap bij opheffing van adviesraden

Het komt voor dat adviesraden zich - om diverse redenen - gedurende het jaar opheffen. We vragen u uitdrukkelijk om de opheffing van uw adviesraad aan ons door te geven. Dit kan door een mail te sturen aan secretariaat@koepelasd.nl. Indien hier geen correspondentie over plaatsvindt met ons, dan zijn wij niet op de hoogte van een eventuele opheffing. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Ook dan geldt dat u uw lidmaatschap alleen kunt opzeggen tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. 

Lidmaatschap bij gemeentelijke herindeling en fusies

Ook bij herindeling van gemeentes en fusies geldt dat u uw lidmaatschap alleen kunt opzeggen tegen het einde van het kalenderjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt (bijvoorbeeld vanwege een herindeling of fusie), blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Koepel: secretariaat@koepelasd.nl.

Mutaties

We merken dat de samenstelling van gemeentelijke adviesraden aan wijzigingen onderhevig is. Om niet alleen de raden die lid zijn te bereiken, maar ook de individuele raadsleden, vragen wij u om mutaties in de samenstelling van de adviesraad aan ons door te geven. Zodoende kunnen wij een actueel bestand met contactgegevens van onze leden hanteren voor het toezenden van informatie. Dit kan per mail: secretariaat@koepelasd.nl. Als - nieuw of bestaand - lid van een adviesraad kunt u zich ten allen tijden zelf aan- of afmelden voor onze nieuwsbrief.

Lid worden?