Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Ledenontmoeting

Online uitwisseling en contact

Gemiddeld vier keer per jaar organiseren we online bijeenkomsten waar leden elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op donderdag 29 augustus van 19.30 - 20.30 uur. U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen.

Vooraf kunt u aangeven welke onderwerpen u zou willen bespreken, in principe kunnen alle onderwerpen die u in uw werk tegenkomt onderwerp zijn van gesprek. Petra van der Horst, trainer en directeur van de Koepel, is aanwezig als gespreksleider. Zij zal zelf ook onderwerpen en kennis inbrengen. 

Voor wie?

Deze online ontmoetingen zijn bestemd voor leden van de Koepel. Per online ontmoeting ontvangen we maximaal 18 deelnemers. Daarom stellen we per ledenontmoeting een maximum van 2 deelnemers per adviesraad. 

Hoe werkt het als ik mee wil doen?

U kunt zich aanmelden voor één van de data via dit aanmeldformulier. U ontvangt dan een paar dagen voor de online ontmoeting een mail met hierin een link naar een videogesprek in Zoom. We geven u in de mail ook een korte instructie hoe u gebruik kunt maken van de communicatietool Zoom. 

Vragen?

Heeft u nog vragen, dus kunt u contact opnemen met Annelies van der Woude, communicatieadviseur bij de Koepel: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt