Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Ledenontmoeting

Online uitwisseling en contact

Eén van de privileges van ons lidmaatschap is het feit dat we faciliteren dat leden laagdrempelig ervaringen en kennis met elkaar kunnen uitwisselen. Dat kan o.a. tijdens onze online ledenontmoetingen, die we ongeveer eens per maand organiseren. 

Leden ontmoeten elkaar online en kunnen vooraf aangeven waar ze met elkaar van gedachten over willen wisselen. Petra van der Horst (directeur van de Koepel) is gespreksleider en zal zelf ook onderwerpen en kennis inbrengen. In maximaal anderhalf uur tijd leren we van elkaar en doen we inspiratie op door elkaars verhalen. 

Actuele onderwerpen komen aan bod, zoals vraagstukken die door het coronavirus versneld of vergroot worden. Maar ook praten we bijvoorbeeld over de rol van de voorzitter en samenwerking met de gemeente. Alle onderwerpen die u tegenkomt in uw werk kunnen in principe onderwerp zijn van gesprek. 

Wanneer?

De eerstvolgende online ledenontmoeting is gepland op:

donderdag 11 januari van 19.30 - 20.30 uur

Voor wie?

Deze online ontmoetingen zijn bestemd voor leden van de Koepel. Per online ontmoeting ontvangen we maximaal 18 deelnemers. Daarom stellen we per ledenontmoeting een maximum van 2 deelnemers per adviesraad. 

Hoe werkt het als ik mee wil doen?

U kunt zich aanmelden voor één van de data via dit aanmeldformulier. U ontvangt dan een paar dagen voor de online ontmoeting een mail met hierin een link naar een videogesprek in Zoom. We geven u in de mail ook een korte instructie hoe u gebruik kunt maken van de communicatietool Zoom. 

Vragen?

Heeft u nog vragen, dus kunt u contact opnemen met Annelies van der Woude, communicatieadviseur bij de Koepel: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt