Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Inspiratiesessie

Verbeteren van de toegang voor inwoners

Inwoners kunnen bij de gemeente terecht met vragen over ondersteuning in het dagelijks functioneren. Gemeenten organiseren die toegang daartoe op verschillende manieren. En hoewel daarin al veel goed gaat, ervaren inwoners dat de uitvoering op verschillende punten beter kan. Zeker daar waar mensen te maken hebben met complexere vragen of levenslange en op alle gebieden in hun leven steun nodig hebben. 

Steeds meer gemeenten zijn dan ook bezig met het verbeteren van de toegang. Karin Sok, onderzoeker en projectleider bij Movisie, vertelt in deze inspiratiesessie hoe gemeenten dat doen. Ook wordt uitgewisseld over hoe gemeenten de toegang organiseren, wat de ervaringen van inwoners hiermee zijn, hoe dat in uw gemeente is en welke rol u als adviesraad kunt spelen in het verbeteren van die toegang. 

Waar en wanneer?

Deze inspiratiesessie vindt plaats op 28 september 2023 van 10.00 – 11.30 uur, via de videotool Zoom. Enkele dagen voorafgaand aan de webinar ontvangt u een link en handleiding voor deelname. 

Voor wie?

Deze sessie is bedoeld voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, daarnaast zijn ook niet-leden welkom. Per adviesraad kan in principe 1 persoon deelnemen. Het maximumaantal deelnemers is 30. Heeft u de sessie gemist? Leden van de Koepel kunnen deze sessie altijd later terugkijken via een link op het afgeschermde deel van de website. 

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via onderstaande button. Op dit formulier kunt u tevens aangeven welke vragen u graag behandeld wilt zien tijdens deze training. Tijdens de sessie zelf is maar beperkt gelegenheid voor het stellen van vragen. Deelname aan deze sessie is gratis. Op onze trainingen en bijeenkomsten zijn deze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact met ons op via secretariaat@koepelasd.nl

Alvast meer lezen?

Kijk op www.movisie.nl/toegang en https://www.movisie.nl/artikel/ga-gesprek-inwoners.

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt