Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Inspiratiesessie

Cliëntondersteuning op de kaart

Steeds meer gemeenten geven bijzondere aandacht aan Cliëntondersteuning. Maar hoe kunnen gemeenten cliëntondersteuning zo op de kaart zetten dat alle inwoners hiervan gebruik kunnen maken? Wat zijn daarbij de kansen en de uitdagingen? 

Tijdens de online inspiratiesessie ‘Cliëntondersteuning op de kaart’ op 20 november van 13.00 – 14.30 uur kijken verschillende experts* samen met u naar de vormgeving van Cliëntondersteuning in het sociaal domein. Ze staan stil bij de relevante samenwerkingspartners en bij de verschillende keuzes die zich voordoen in de samenwerking. Tevens kijken zij naar goed vindbare en toegankelijke Cliëntondersteuning voor inwoners, óók voor speciale doelgroepen zoals mensen met een migratieachtergrond. Tot slot is tijd om vragen te stellen aan de sprekers en onderling uit te wisselen.

*De inspiratiesessie wordt verzorgd door Bora Avric (projectleider cliëntondersteuning bij Movisie), Inge Redeker, (adviseur cliëntondersteuning bij Vilans) en Maarten van den Broek, (projectleider koplopers cliëntondersteuning betrokken bij diverse gemeenten Noord-Brabant,  MEE De Meent Groep).  

Waar en wanneer?

De online inspiratiesessie ‘Cliëntondersteuning op de kaart’ vindt plaats op 20 november van 13.00 – 14.30 uur, via de videotool Zoom. Enkele dagen voorafgaand aan het webinar ontvangt u een link en handleiding voor deelname. 

Voor wie?

Deze sessie is bedoeld voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, daarnaast zijn ook niet-leden welkom. Per adviesraad kan in principe 1 persoon deelnemen. Het maximumaantal deelnemers is 30. Heeft u de sessie gemist? Leden van de Koepel kunnen deze sessie altijd later terugkijken via een link op het afgeschermde deel van de website. 

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldingsformulier. Op dit formulier kunt u tevens uw vragen aan de sprekers voorleggen. Op die manier kunnen zij zich goed voorbereiden en ingaan op de specifieke vragen die er leven. Tijdens de sessie zelf is maar beperkt gelegenheid voor het stellen van vragen. Deelname aan dit webinar is gratis. Op onze trainingen en bijeenkomsten zijn deze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact met ons op via secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

Nu al meer lezen:

Cliëntondersteuning | Movisie

COmpas: wegwijzer in het versterken van cliëntondersteuning | Movisie

Cliëntondersteuning Wmo en Jeugd | VNG

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt