Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Over de Hannie van Leeuwenlezing

Al sinds 2012 organiseert de Koepel jaarlijks de Hannie van Leeuwenlezing. Deze lezing is bedoeld om adviesraden sociaal domein te inspireren en te prikkelen rondom ontwikkelingen binnen het sociaal domein. In het eerste jaar sprak Hannie van Leeuwen de lezing zelf uit, later reageerde ze als co-referent op de voordrachten van gastsprekers. Hannie van Leeuwen overleed op 92-jarige leeftijd op 2 augustus 2018. 

De jaarlijkse Hannie van Leeuwenlezing is een begrip en inspiratiebron voor onze leden. Tegelijk is de lezing ook een eerbetoon aan de gedreven, strijdbare en sociaal betrokken CDA-politica, een voorvechtster van de verzorgingsstaat - óók toen deze begon af te brokkelen. “Het is onvermijdelijk dat ik op sommige lange tenen zal gaan staan, móet gaan staan”, begon Hannie van Leeuwen haar lezing in 2012. Met pittige observaties en interpretaties zette ze de toon. Sindsdien geven we sprekers altijd de ruimte om scherp te zijn, om hun échte gedachtes en waarnemingen te delen. 

We zijn er trots op dat we ieder jaar weer een bijzondere gast bereid vinden om de lezing voor ons te verzorgen, gevolgd door een aanvullende en kritische beschouwing van een co-referent. Steeds weer leveren de bijdragen nieuwe inzichten en stof tot nadenken en onderlinge discussie. Alle lezingen kunt u teruglezen en/of terugkijken.

Overzicht van de sprekers door de jaren heen

 • 2022 - Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
 • 2020 - Reinier van Zutphen, de Nationale ombudsman
 • 2019 - Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS)
 • 2018 - Janny Bakker-Klein, voorzitter van Movisie 
 • 2017 - Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa 
 • 2016 - Jantine Kriens, directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • 2015 - Kim Putters, directeur Sociaal Cultureel planbureau
 • 2014 - Andre Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland
 • 2013 - Martin van Rijn, staatssecretaris VWS
 • 2012 - Hannie Van Leeuwen

Meer weten over Hannie van Leeuwen? 

Een aantal suggesties:

 • In deze korte boeiende documentaire blikt Hannie van Leeuwen samen met Elles de Bruin terug op haar werk en leven.
 • In 1999 verscheen bij uitgeverij Inmerc het boek "Zeg maar Hannie", 65 Jaar Strijdlustig In Politiek En Samenleving, geschreven door Ria Jaarsma en Elske ter Veld.
 • P.G. Kroeger schreef in memoriam "Een potige dame, gelukkig maar".