Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

8e Hannie van Leeuwenlezing 2019

Inspirerende Hannie van Leeuwenlezing door Jet Bussemaker

"Menselijke waardigheid als kern van de verzorgingsstaat mogen we nooit uit het oog verliezen. We willen niet laten gebeuren dat kansen op een waardig leven té ver uit elkaar gaan lopen, dat regels verworden tot keurslijven die vernederen en dat de leefomgeving gekenmerkt wordt door onverschilligheid jegens elkaar. Dat betekent dat we in beweging moeten komen tegen vernedering door instituties. Dat we ontmoetingen, verhalen en ervaringen als serieuze tegenkracht gaan inzetten wanneer het systeem de bedoeling uit het oog verliest."

Donderdag 14 november jl. heeft Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), de 8e Hannie van Leeuwenlezing gegeven met als titel 'Onorthodoxe wegen in het belang van waardigheid'. Deze lezing werd georganiseerd door de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en vond plaats in Utrecht.

In haar lezing legde Jet Bussemaker de relatie tussen thema’s waar adviesraden sociaal domein vandaag de dag mee te maken hebben en de nieuwe werkagenda van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Thema’s die volgens Bussemaker onderliggend zijn aan vele kleinere vraagstukken. Thema’s die in de praktijk hard nodig zijn om de menselijke waardigheid weer voorop te stellen: verschillende in de samenleving, schurende stelsels en een gezonde en sociale leefomgeving.

Henk ten Hulscher, wethouder sociaal domein in Meppel, reageerde als coreferent op de lezing. Hij vertaalde deze drie thema’s nog meer naar het lokale speelveld en deelde hierbij zijn eigen ervaringen als lokaal bestuurder. Na deze twee sprekers was er voor de deelnemers in de zaal uitgebreid tijd om te reageren, om vragen te stellen en inspirerende voorbeelden te delen. De middag werd geleid door Stan Verhaag, hoofdredacteur Wmo-magazine.