Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

4e Hannie van Leeuwenlezing 2015

Kim Putters, Directeur SCP

Kim Putters gaf de Wmo-raden tot slot een aantal agendapunten mee:

  • Wmo-raden moeten ervoor zorgen dat er aandacht blijft voor buurtsupers, voor toegankelijke bibliotheken, culturele uitstapjes of betaalbare sport en vrijwilligers om eenzaamheid tegen te gaan.
  • Wmo-raden moeten een visie vormen op sociale, ruimtelijke en financiële voorzieningen die de groeiende ongelijkheid tussen kansrijke en kwetsbare groepen kunnen tegengaan.
  • Voor kwetsbare mensen is de wereld niet altijd meer te begrijpen. Wmo-raden kunnen beleid toetsen op begrijpelijke communicatie en dat ook opeisen.
  • De Wmo-raden moeten goed in beeld krijgen wie de mantelzorgers en vrijwilligers richting 2020 en 2030 zijn en wat zij aan ondersteuning nodig hebben.