Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

1e Hannie van Leeuwenlezing 2012

Hannie van Leeuwen over burgerparticipatie en Wmo succesvol

Op 6 september was de eerste Hannie van Leeuwenlezing, georganiseerd door de Koepel Wmo-raden. Hannie van Leeuwen, inmiddels 86 jaar, was zelf de eerste spreker. Ze hield een stevig betoog  over hoe de wereld er in 2020 uit zal zien. De wereld van de gemeenten en de Wmo-raden, van cliëntenbeweging en burgerparticipatie. Ze maakt zich zorgen over de toekomst van de Wmo-raden: ‘ik mis een duidelijke positiebepaling.’ Op basis van haar enorme dossierkennis legde ze lijnen naar de toekomst, vanuit de hedendaagse thema’s eigen verantwoordelijkheid, de kanteling en de op handen zijnde transities. Lees hier de integrale tekst door Hannie van Leeuwen zelf uitgetypt. Hans-Martin Don reageerde vanuit zijn positie als voorzitter van de Koepel Wmo-raden. Lees hier zijn reactie. Lees hier het artikel uit WMO-magazine (november 2012) over de Hannie van Leeuwen lezing 2012 incl. de reflectie van onze voorzitter Hans-Martin Don. Hier treft u een video impressie aan van de bijeenkomst in het congreshotel van het Leger de Heils.