Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Webinar

De Wet zorg en dwang & uw gemeente

Sinds 1 januari 2020 is er de Wet zorg en dwang. Een wet die spelregels geeft aan professionals hoe om te gaan met vrijheidsbeperking oftewel ‘dwang’ van mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie en mensen met een verstandelijke beperking.  De spelregels in de Wzd gelden alleen voor professionele beroepsbeoefenaren, maar raken in de samenwerking ook mantelzorgers en buurtbewoners die betrokken zijn in het netwerk rondom de cliënt/bewoner.  

 

Op woensdag 15 maart 2023 van 19.15 tot 20.45 uur organiseren wij voor onze leden de webinar ‘De Wet zorg en dwang & uw gemeente’. Jeroen Schumacher, Vilans programmamanager Wzd, schreef eerder deze verhelderende blog over dit onderwerp. Tijdens de webinar neemt hij u mee in de materie en zal nader ingaan op vragen als: 

  • Wat is de bedoeling van de Wet zorg en dwang?

  • Welke rol en verantwoordelijkheid heeft de gemeente in deze wet?

  • Welke eigen invullings- en of beleidsruimte heeft de gemeente m.b.t. de (uitvoering van deze) wet?

  • Welke groepen zorgbehoevende inwoners kunnen door deze wet in aanmerking komen voor onvrijwillige zorg?

  • Hoe kunnen mantelzorgers, ouders, kinderen, buren, vrijwilligers en zorg- en dienstverleners te maken krijgen met deze wet?

  • Wat zijn aspecten die vanuit inwonersperspectief (client, mantelzorger, naaste, buren etc.) lokaal de aandacht verdienen?

Waar en wanneer?

Deze webinar vindt plaats op woensdag 15 maart 2023 van 19.15 tot 20.45 uur, via de videotool Zoom. Enkele dagen voorafgaand aan de webinar ontvangt u een link en handleiding voor deelname. 

Voor wie?

Deze sessie is speciaal bedoeld voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. We willen zoveel mogelijk leden de kans geven deze sessie bij te wonen, daarom kan per adviesraad in principe 1 persoon deelnemen. We laten tijdig weten wanneer er nog plaatsen beschikbaar zijn. Het maximumaantal deelnemers is 60. Heeft u de sessie gemist? Leden van de Koepel kunnen deze sessie altijd later terugkijken. De opname vindt u achter het kopje ‘webinar gemist’ op het afgeschermde deel van de website. Ook kunt voor de link een mailtje sturen naar communicatie@koepelasd.nl.

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldingsformulier. Op dit formulier kunt u tevens aangeven of u vragen heeft aan de trainer die u graag behandeld wilt zien tijdens deze training. Tijdens de sessie zelf is maar beperkt gelegenheid voor het stellen van vragen. Deelname aan dit webinar is gratis. Op onze trainingen en bijeenkomsten zijn deze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact met ons op via secretariaat@koepelasd.nl

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt